Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Først læse vi nemlig om Hiram, at han sendte Gesandter [Budskab] til David, overlod ham Ceder-Træ, Tømmer-Mænd og Mur-Mestere til Bygningen af hans Slot, og var ham en trofast Ven, hvorfor han ogsaa strax sendte Bud og lykønskede Salomon, da han besteg sin Faders Throne. Salomon skrev ham da til, i Anledning af Tempel-Bygningen, han havde for, og Hirams Svar er saa lærerigt, at det fortjende at indføres heelt, om der end ikke var slet saa knap Tid paa Phønicisk Skrift