Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Siden, da Templet var færdigt, forærede Salomon Kong Hiram tyve Byer i Carmels-Egnen, men da Hiram saae dem, behagede de ham ikke og han sagde: hvad er det for Byer du har givet mig, min Broder, og deraf kom det Landskab til at hedde Chabul (Mishag)**).