Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Endelig hedder det, i Anledning af alt det Guld og Sølv, Kong Salomon svømmede i: han bygde Skib i Bugten af det Røde Hav, i Elath (Akaba), og fik heelbefarne Søfolk og Styrmænd dertil af Hiram, som seilede til Ophir og bragde Salomon blot i eet Aar 420 Talenter Guld, foruden kostbart Træ og Ædelstene. Han gjorde sig en Elfenbeens-Throne med Guld-Arme og et Par Løver med tolv Unger af Guld ved Siderne, og han gjorde alle sine Drikke-Kar og deslige af Guld, thi han brød sig kun lidt om Sølv, fordi hvert tredie Aar kom hans Tharsis-Skib hjem, med Hirams Skibe, fuldt af Guld og Sølv og Elfenbeen og Ædelstene*).