Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Efter Rigets Sønderrivelse var ikke Jerusalems men Samarias Konger Phønicernes Naboer, og Achab, En af dem, var gift med den Sidoniske Kong Ætbaals Daatter Jesabel, hvis Baals-Præster Propheten Elias bød Spidsen paa Carmel ved Sidons Grændser, og i hendes Tid udrustede Salomons Ætmand Kong Josaphat, ventelig i Forbindelse med hendes Søn Kong Ahasia i Samaria, et Tharsis-Skib i det Røde Hav, men Foretagendet strandede, og siden hører Man intet Sligt**).