Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Af samme Grund blive de Ebraiske og Græske Digtere anderledes gode Hjemmels-Mænd i den Phøniciske end i nogen anden Historie, naar Man hos dem kun søger Oplysning om Phønicernes Bedrift [Driftighed], og det Lys hvori Oldtiden betragtede dem; men vil Man deraf giætte sig til deres Handels-Veie og Forbindelser, da glemmer Man, det er med Myther og med alt Billed-Sprog, som med Malerier, at naar de er gode, kan Man vel gienkiende Historien deri, men ingenlunde lære den deraf.