Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Det Første stemmer nemlig med hvad Herodot fortæller, at baade Phønicer og Syrer (Ebræer) i Palæstina havde Omskiærelsen, skiøndt de Phønicer, som i hans Dage besvogrede sig med Grækerne, lagde Skikken af, og vi kan neppe tvivle om, at jo det og Mere forskriver sig fra Hirams Dage**).