Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Det Andet er ikke blot mærkeligt, fordi Melkarth og Herakles (udtalt Irakles) synes at være eensty dige Phøniciske Navne paa By-Værgen eller Kæmpen for det Borgerlige Selskab, men især fordi Grækerne selv havde det Sagn, at Cadmeren Palæmon eller Melikertes var den Samme som Herakles; og derved berettiges vi end mere til at tage Herakles i Mytherne, hvor han gaaer paa lange Reiser, for Tyrus-Vætten***).