Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Ønske vi nu heri at see et Speil for den Tyriske Handel paa Norden, da behøve vi blot at tage Erithia for Brittannien, hvad saameget bedre gaaer an, som begge Navne, hint paa Græsk og dette paa Ebraisk, kan betyde Profit-Landet, og vi hos Diodor see, at de Gamle ansaae Brittannien, ligesom Sicilien og Geryon, for at have tre Hoveder (Heads dvs. Forbjerge i en Trekant), saa forklarer Resten sig selv, saaledes, at Øxnene (paa godt Nordisk) er Byrdinger (Skibene med Tin og Bly), Kiøre-Hestene (Hav-Hestene) er de Phøniciske Lang-Skibe, som Nordiske Vikinger (efter Mythen) engang maae have gjort flot, hvor Tyrierne laae i Vinter-Havn, havde trukket dem paa Land, og tyggede Drøv i Mag paa hvad de havde med fra Cadix paa Løve-Øen (Leon). Dette giver Tyrierne Anledning til at besøge Øster-Søen, der, for sine Bugters Skyld kaldes passende en Snog forneden, og Følgen heraf bliver Udviklingen af Nordens bekiendte Trilling-Folk, hvortil han jo unægtelig hører, den Engelskmand, der har beviist, han kan spænde den Tyriske Melkarths Bue nok saa høit og Bæltet nok saa stramt, som hans Fader i Konsten **)!