Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da den Assyriske Erobrer Salmanassar, i det Ottende Aarhundrede, trængde frem til Middelhavet, melder Menander fra Ephesus, at Akre, Sidon og alle de andre Phøniciske Stæder lod Tyrus i Stikken, og udrustede Seier-Herren *

* * 160 tresindstyve Skibe til at tvinge Ø-Staden med; men Elulæus, som dengang var Konge i Tyrns og havde lugtet de frafaldne Kittier (Kyprier), holdt sig dog tappert, slog med tolv Skibe Salmanassars de Tresindstyve og gjorde 500 Fanger, hvorved Tyrierne steg særdeles i Anseelse. Assyrerne hevnede sig imidlertid ved at sætte Vagt ved alle Kilder og Floder, saa Tyrierne i fem Aar maatte nøies med Brønd-Vand*).