Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Saa kort end denne Beretning er, viser den os dog Tyrus i sin høieste Glands; thi Sø-Seieren er kun lidt imod det, at den gamle Dronning paa Havet med Æren udholdt en femaars Spærring, anderledes stræng end Engelands under Napo1eon. Man seer nemlig strax, at Talen ei her kan være om enkelte Skildvagter, som Tyrierne snart vilde viist Vinter-Veien, men om den strængeste Blokade fra Land-Siden ved en Krigs-Hær, der afbrød hele Karavan-Handelen med Asien, og indskrænkede Tyrus paa sin lille Klippe i strængeste Forstand til egne Hjelpe-Kilder, der maatte være rige, for ei at udtømmes.