Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Hundrede Aar senere, da den Babyloniske Nebucadnezar blev frygtelig, see vi at Kongerne i Tyrus og Sidon forbandt sig med Kongen i Jerusalem og Andre imod ham, og der kan ingen Tvivl være om, at det løb uheldigt af, men dog er det dunkelt, hvad egenlig Udfaldet blev paa den trettenaars Beleiring af Babylonierne, Tyrus dengang under Kong Ætbaal den Anden maatte udstaae**). Efter Vinkene hos Israels Propheter synes det imidlertid rimeligst, at Tyrierne tilsidst, da de kom i Knibe, er, med Alt hvad flyttes kunde, flygtede til Kypern, saa Seier-Herren fandt Fuglen fløiet og Reden tom***).