Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Siden, i det Sjette Aarhundrede, huserede vel Ægypteren Apries, der havde faaet sig en Sømagt, ogsaa slemt paa denne Kant, men Alt hvad Herodot beretter, er dog, at han streed til Lands med Sidon, og til Søes med Tyrus, og selv Diodors Fortælling lyder dog kun paa, at han slog den Phøniciske og Kypriske Flaade, indtog Sidon med Storm, slog de andre Phøniciske Stæder med Skræk og gjorde et svært Byttet†).