Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Den Græske Efterretning om Tyri Undergang er derimod saameget mere troværdig, som den svarer til hvad Man kunde vente at høre om Faldet af en saadan Phønix mellem Stæderne, som havde længe kronet Konger og hvis Kiøbmænd Propheten neppe blot for de var rige (thi det var Sidons ogsaa) kaldte »Fyrster paa Jorden,« men hvis Dyder og Lyder *

* 165 vi sikkert have en rigtig Forestilling om, ved at tænke os Engelands Aand saa langt tilbage paa Middel-Havets Kyst!