Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Allerede heraf see vi imidlertid, at Phønicerne endnu under Keiserne havde den Skygge af Frihed, Romerne pleiede at unde dem der godvillig overgav sig, og, efter Strabo, maa det have været af Pompeius de har faaet den saakaldte Frihed for skikkeligt Kiøb. Samme Forfatter omtaler ogsaa baade Tyrus og Sidon som to endnu i hans Tid rige Handels-Stæder, hvoraf Sidon havde de pæneste men Tyrus de høieste Huse†).