Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da det kun er for Indbyggernes Skyld, Man i Historien ændser Byerne, kan disses Skæbne under Araber og Tyrker ei her opholde os, men som et forunderligt Træf bør det dog anmærkes, al Sidon under Kors-Togene blev indtaget af den Norske Flaade, under Sigurd Jorsalafar; thi det viser iblandt Andet at Veien fra Phønicien til Thule var ikke heller i gamle Dage ufremkommelig ††).