Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Til Slutning et Blik paa den mærkværdige Jord-Plet, der vel *

* * * * 166 maa kaldes Melkarts Grav, men hvorover Aanden dog synes at svæve endnu mellem Cedrene paa Libanon l