Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Ved Foden af Karmel, som gjorde Skiel mellem Palæstina og Phønicien, ligger Byen og Fæstningen Akke eller Akre (Ptolomais), der har den bedste Havn paa hele Kysten, og trodsede ved sin faste Beliggenhed ei blot i Old-Tiden Israeliterne og i Middel-Alderen, som Ridder-Borg, Muselmændene, men nys Napoleon. Han beleirede nemlig her forgiæves den berygtede Ali Pascha, der fra Akre, som sin utilgiængelige Røver-Kule, giennem en heel Menneske-Alder udstrakde sit Jern-Spir over Syrien og erhvervede sig det udtryksfulde Tilnavn »Slagteren« (Djessir).