Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Vil vi altsaa høre meer om Sardanapal, maae vi døie nok et Æventyr af Ktesias, thi det er upaatvivlelig efter ham Diodor fortæller, at Statholderen i Medien Arbakes, dertil opmuntret af den Babyloniske Chaldæer Belesis, som spaaede ham Asiens Throne, gjorde Oprør mod den kvindagtige Sardanapal, og holdt, trods alle de Nederlag han leed, Ørene stive, fordi Chaldæeren bestandig forsikkrede han havde læst i Stjernerne, at Assyriens Lykke skulde dale og Mediens stige. Det første Knæk fik Sardanapal, da hans Baktriske Hjelpe-Tropper gik over til Oprørerne og overrumplede hans Leir, saa han maatte indslutte sig i Ninive, men han stolede dog endnu paa den gamle Spaadom, at Ninive ei skulde falde, før Floden blev dens Fiende, og han tabde først Modet da, efter to Aars Beleiring, en Oversvømmelse nedrev et Stykke af Muren. Da var det han kastede sig selv paa Baalet, med alle sine Kvinder og Skatte, hvorpaa Arbakes ødelagde Ninive i Bund og Grund, men gik dog Glip næsten ad alle Skattene; thi dem tilsneg Belesis sig, ved at foregive, han havde lovet Bel, sin Gud, at føre Ninives Aske til Babylon og giøre en Dynge deraf ved hans Tempel, thi han tog da den Bunke, som Skattene var i, og skiøndt det blev opdaget, lod Arbakes ham dog beholde baade dem og Babylon*).