Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At nu ogsaa dette oprindelig har været en Mythe, kan vi saa meget mindre tvivle paa, som Sardanapals Navn (Sardi-Napal) ligefrem betyder den sammenstyrtende Levning, og da Belesis endnu er et Steds-Navn ved Euphrat, og Arbake, efter de Gamles Vidnesbyrd, var ligesaa ved Indus, giætter Man sig let til Meningen, men bliver naturligviis derved slet ikke klogere end Man var, paa Ninives og Babylons Historie. Betænke vi imidlertid, at denne Historie, før Kyri Dage, maatte være os aldeles ligegyldig, naar Assyrer og Babylonier ikke tidligere var kommet i Berørelse med noget af Universal-Historiens Hoved-Folk, da indsee vi strax, at Ebræerne, ved at oplyse deres eget Forhold til Rigerne i Flod-Landet, har lært os Alt hvad vi behøve at vide om dem.