Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Herren sagde nemlig til Jonas, Amaths Søn: stat op og gak til Ninive, den store Stad, og forkynd at dens Synd er himmelraabende, og forudsig Ulykkes-Dagen! Jonas vilde nødig og skibede sig ind i Jaffa for at gaae til Tharsis og skjule sig for Herren, men Skibet kom i Havs-Nød, Lodden, som blev kastet for at see, hvem der havde Ulykken med sig, traf paa Jonas, og han blev, efter sit eget Raad, kastet over Bord, hvor han slugdes af en Hval; men da han angrede sin Synd, blev han vidunderlig frelst fra Dødens Lænker og kastet i Land, og nu gik han til Ninive den store Stad, tre Dages Reise lang, og udraabde Herrens Straffe-Dom og den korte Frist i Dage-Tal. Hans Ord blev imidlertid troet i Ninive, og da det kom Kongen for Øre, steg han ned af sin Throne, kastede Kaaben, axlede Sækken og satte sig i Asken, og lod udraabe en Faste over Staden i sit og sine Raads-Herrers Navn, saa baade Folk og Fæ skulde holde Faste-Dag og smage hverken Vaadt eller Tørt, Det skedte, Folket fastede i Sæk og Aske og raabde til Herren af Hjertens Grund, omvendte sig og gik irette med dem selv, sigende: hvem veed, om Herren ikke dog kan betænke sig og lade Vreden gaae over, saa vor Undergang afvendes! Da Herren saae det, betænkde Han sig ogsaa virkelig og gjorde dem ikke den Ulykke, Han havde truet med, hvorover Jonas dog blev meget fortrydelig og knurrede mod Herren, sigende; *

* 176 tænkde jeg det ikke nok, at Du nænde det ikke, og var det ikke netop derfor jeg vilde flygtet til Tharsis, men slaae nu mig ihjel, thi jeg vil heller døe end overleve dette ! Men Herren sagde til Jonas: er du vreed over Velgjort, eller skulde Jeg ikke ynkes over Ninive, den store Stad, hvor der er over hundrede-tusind e Menneske-Børn som veed ikke Forskiel paa Høire og Venstre*)!