Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Heraf see vi at Salmanassar, som levede i Midten af det Ottende Aarhundrede f. Ch., har blandt Andet hersket baade over Medien og Babylon, og af Josephs Jødiske Historie, lære vi, at han udstrakde sit Herredømme lige til Middel-Havet, hvor Tyrus ene havde Mod og Magt til at trodse hans Vælde*).