Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da kom der Bud til Ezechias fra Propheten Esias, med Ord fra Jehoah, som lød paa at Han havde hørt den ene Konges Spot og den andens Bøn og vilde skifte baade Seier og Lykke derefter, saa Senacherib skulde aldrig komme til at løfte Skjold mod Jerusalem eller skyde en Pil derind, men som med Stænger og Mile nødes til at gaae den Vei, han kom.