Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da skedte det om Natten, at Herrens Engel slog 185 000 Mand i den Assyriske Leir, saa den laae fuld af Lig om Morgenen, og strax bød Senacherib, Kongen af Assyrien, op og vendte tilbage til Ninive, og siden, da han tilbad i sin Afguds Mesraohs eller Nisrochs Tempel, da slog hans egne Sønner, Adramelech og Sarazar ham ihjel og flygtede til Ararats Land, og hans tredie Søn Asordan eller Assarhaddon blev hans Eftermand*).