Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Man husker nok, at Herodot ogsaa melder et lille Ord om Senacherib, Kongen i Assyrien og Arabien (Babylon), efter de Ægyptiske Præsters Mund, som fortalde at Hefæstos-Præsten Sethon, som dengang sad paa Thronen, drog med Rips-Raps op imod ham til Pelusium, stolende paa sin Gud, som havde lovet at hjelpe ham og som gjorde saa, ved en Hob Mark-Muus, der saaledes om Natten forgnavede Assyrernes Pile-Koggere, Buer og Skjolde, at de vaabenløse maatte tage Flugten**).