Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Efter Herodot var det omtrent 50 Aar før Kyrus, og 100 efter Medernes Frafald, at Kyaxares indtog Ninive, og det stemmer med den historiske Ramme om Tobias-Bogen, hvorefter Nebucadnezar og Asuerus (Kyaxares) indtog den i Forening, ligesom Arbakes og Belesis i Mythen***), og naar da Ninive først sank i Gruus omtrent 600 f. Ch., kan den godt, som Sagnet vil, have staaet i Alt mellem elleve og tretten Aarhundreder. Mærkeligt er det ogsaa, at naar vi lægge de fem Aarhundreder, Ninives Overmagt i Østen, efter Herodot, skal have varet, til de Syv, som forgik efter Medernes Frafald, komme vi tilbage til Josva, efter hvis Død Kongen af Mesopotamien, Cusathaim eller Cusan-Risathaim, er den Første, der undertrykker Israeliterne. Har ellers Manetho Ret i at Assyrerne begyndte at giøre Opsigt i den første Hyrde-Konges (Josephs) Tid, da har Gusan ikke været den Første af de Assyriske Erobrere i gamle Dage men vel den Sidste.