Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Vende vi nu tilbage til Nebucadnezar og spørge, hvorvidt hans Herredømme strakde sig, da lader det sig ingenlunde bestemt afgiøre, men at han har undertvunget Phønicien og brandskattet Ægypten, see vi ikke blot af de Ebraiske Skrifter, men ogsaa af de Babyloniske og Phøniciske Efterretninger, som Joseph har opbevaret*).