Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Kile-Skriften paa Tegl-Stenene har Man vel, som sagt, endnu ikke lært at læse, men Man har dog grundet Formodning om, at den kun indeholder Giælds-Forskrivninger og andet Sligt, og det er saameget rimeligere, som Ægypterne, der maae kaldes Babyloniernes ældre Brødre, heller ikke synes at have *

* * 193 brugt deres egenlige Bogstav-Skrift (Folke-Skriften) uden til Juridiske Documenter.