Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Hvad endelig Chaldæernes Viisdom angaaer, da er det vel tilstrækkelig beviist, at det var Fjas med den i Grunden, men kiende bør vi dog det Skudsmaal, Diodor giver den, hvor han fortæller, at de i Staten omtrent havde samme Stilling som Præste-Kasten i Ægypten og beskriver deres Meninger baade om Himmel og Jord, som, han siger, de tillagde en Slags Evighed i Grunden, men betragtede i deres Indretning som et guddommeligt Værk, saa Intet skedte tilfældig men Alt efter Forsynets Bestemmelse. Baade, siger han nemlig, spaaede de rigtig om Alexander og hans Efterfølgere, og forudsige i det Hele Folk deres Skæbne saa nøiagtig, at Man maa forbauses derover, thi Mage til Stjerne-Tydere finder Man ikke i hele Verden*).