Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Nogle Mile nordenfor disse Ruiner, ved Murgab, har Man vel ogsaa nyelig med megen Sikkerhed peget paa Ruinerne af Pasargade, hvor der, efter de Gamle, stod et Grav-Kapel for Kyrus, men har de Gamle Ret i deres vist nok løselige Beskrivelser, da kan der umuelig være Mile mellem Persepolis og Pasargade; thi enten er det kun to Navne, et Græsk og et Persisk, paa den Hoved-Stad, Kyrus bygde, eller ogsaa var Pasargade kun Navnet paa Ruinerne af en gammel Borg og Grav-Kapellet i Kongens Have ved Persepolis, hvor Ingen boede, uden de vagthavende Magier, som til deres Ophold fik et Faar om Dagen og en Hest om Maaneden. Det Sidste synes at være Strabos Mening, og Arrian kalder aabenbar baade den store Bolig for de Levende og den Lille for de Døde Pasargade, medens Diodor kun taler om Persepolis*). Man paastaaer vel, at Grav-Kamret paa Kirke-Gaarden ved Murgab, som nu kaldes Djævle-Krogen, paa det Nøieste svarer til Beskrivelsen hos Strabo og Arrian, men det brister, thi Man har end ikke fundet Spor af den Persiske og Græske Indskrift, der skulde være, men har tvertimod fundet tydelig Arabisk Læsning, som Man vel kan beskylde for at have slugt den gamle Skrift, men beviser derved neppe hvad Man vilde.