Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Som Tingene staae, maae vi da antage Pasargade for den samme Perser-Port eller Perse-Gaard som Persepolis, og være glade ved, at der findes eet Spor af de gamle Høie-Lofte, uden dog at glemme, at selv ved Tschil-Minar er vi paa Giætningens Enemærker; thi skiøndt Man har paastaaet, at disse Ruiner passede vidunderlig til Diodors Beskrivelse af Borgen, Kyrus bygde og Alexander brændte, saa er det dog ganske vist, at Diodor, som vi har ham nu, slet ikke beskriver Borgen, men kun Ring-Murene derom, med Kaaber-Portene og Galgerne, som neppe vilde være kiendelige, om de end fandtes **).