Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Herodot er nu vel ikke af dem, der nævner Zoroaster, eller taler synderlig om Magiernes Lærdom, men han giør hvad *

200 der er os langt vigtigere, i det han giver os Reformations-Historien, forsaavidt den vedkom Staten og uden selv at mærke, hvor vigtig Efterretningen er.