Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

En Søn af denne Dijokis var Phraortes, som undertvang Perserne og blev meget mægtig i Asien, men faldt i et ulykkeligt Slag med Kongen i Ninive, og Phraorts Søn var Kyaxares, som vel af Skytherne blev nødt til i 28 Aar at afbryde Ninives Beleiring, men indtog og ødelagde den dog omsider og efterlod Riget i god Stand til sin Søn Astyages**).