Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Allerede dette vækker imidlertid forholdsviis en god Formodning om Magiernes Religjon, og naar vi huske at baade Lov og Dom udgik fra dem, bestyrkes den særdeles ved Herodots Vidnesbyrd, at hvad det hos Perserne var Skam at giøre, var *

203 det ogsaa Skam at nævne, og var den største Skam at ly ve og at laane, fordi Laan føder Løgn *).