Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At det maa være Zoroaster, Diodor mener med Arianernes (Medernes) berømte Lovgiver Zathraust, som beraabde sig paa Aabenbaringer af den gode Genius (Agathodæmon) maa kun her anmærkes i Forbigaaende, fordi de Lærde har overseet det, og fordi det hænger sammen med Stedet hos Philo fra Byblus, hvor den Persiske Magier Zoroaster citeres [nævnes] netop i Anledning af Agathodæmon, som En af dem der tilskriver Gud et Høge-Hoved, men som lægger til: Han er den Første, den Uforkrænkelige, den Evige, den Ufødte, den Uforlignelige, som staaer for Styret til det Gode, den Ubestikkelige, God fremfor alle Gode, Klog fremfor alle Kloge, Faderen til Ret og Skiel, sin egen Lærer i Verdens-Kundskab, fuldkommen viis, den eneste Opdager af al Naturens hellige Vidskab***).