Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Endelig fortæller Plutark os, at Zoroaster tænkde sig to modsatte Grund-Væsener, hvoraf dog kun det Ene, Oromazes, ved Lyset at ligne, var Gud, og det Andet, Ariman, som Mørkets Aand, en Djævel (Dæmon), men begge havde de skabt hver sin Deel baade af Aandens og Legemets Verden, som derfor laae i uophørlig Strid, indtil Ariman omsider skulde forgaae og give Plads for den lyksalige Tilstand, hvori Jorden var jævn, Menneskene hinandens Lige, Alle med eet *

* * 204 Sprog, uden al Trang og saa frie for Mørket, at end ikke Legemet kastede Skygge*).