Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Vi holde os da til det Sikkre, at Dijokis, efter Herodot, opstod som Reformator i Medien 150 Aar før Kyrus eller, som Diodor bemærker, i det andet Aar af den Syttende Olympiade, altsaa omtrent 700 Aar f. Ch., da vi af Ebræernes Historie veed, den Assyriske Magt havde faaet sit Knæk under Senacherib, og hvad enten Man nu finder det rimeligt eller ikke, at de til Medien med Mose-Loven forplantede Jehovah-Dyrkere især har givet Stødet til den Magiske Reformation, maa Man dog nødvendig finde Sammen-Stødet mærkeligt