Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Uagtet nu Herodots Fortælling om Medernes Opstand og deres Konger til Astyages, er, efter alle Mærker, saa rigtig, som Man fra Old-Tiden kan vente om fremmede Lande, maa Man dog vide, at den samme Ktesias som bragde Talen om Semiramis, Arbakes og Belesis i Omløb blandt Grækerne, ogsaa gav de følgende Mediske Konger andre Navne, og vidste Endeel at fortælle om en vis Parsondas, der, under Kong Artæus, flygtede til Kadusierne ved det Kaspiske Hav og førde bestandig Krig med Mederne, hvori ogsaa engang [senere] Sakerne (Skytherne) under deres heltemodige Dronning Zarine tog Deel**). Er det imidlertid andet end Snak, da er Parsondas, som Man ogsaa finder omtalt under Delingen mellem Arbakes og Belesis, en mythisk Person, der forestiller den egenlige Perser-Stamme.