Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Herodot siger selv, at der alt i hans Dage var tre forskiellige Sagn om hvordan Kyrus blev Konge og Perserne Herrer i Asien, saa det kunde aldrig undre os, om Et af dem lød saa fabelagtig som dette, men da Grækeren lægger til at han følger en fjerde Fortælling af nogle Perser, der ikke lagde an paa at udsmykke Begivenheden men at stille den i sit rette Lys, og *

208 da han synes at have havt eens Hjemmel for hvad han melder om alle de Mediske Konger, maae vi billig forundre os over, at hvad der begynder saa troværdig, ender saa utroelig *). Alt Andet fraregnet, er der neppe nogensinde fortalt en urimeligere Ting, end at en Konge, der, som det udtrykkelig hedder om Astyages, var uden mandlig Afkom, skulde reent gaae fra Samlingen over en Drøm, der spaaede hans Daatter-Søn Kronen, og er derfor ikke hele Snakken indsmuglet i Herodots Museum, maa Man vel slutte, det har ingen Perser været men en Meder, som her førde Ordet og giennemgik ærlig den Mediske Tid men snublede ved Overgangen til den Persiske, og fortalde et Æventyr, der vel ikke var nogen Udsmykkelse men dog en Forklædning af Sandheden.