Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dog, saadanne Tanker og Mistanker maae være saa vel grundede som de vil, saa hjelpe de os dog ikke til en bedre Fortælling; thi skar vi det Urimelige bort, da fik vi kun et Digt, vi selv havde gjort, istenfor Noget, der dog er en Historie om hvad Man, efter den gamle Bog, i Persien fortalde Grækeren om Kyrus, og som ventelig er et Billed-Sprog, hvorunder Mederen mere dulgde end krænkede Sandheden.