Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Endelig var hele Vest-Kysten ligesom besaaet med Græske Plante-Stæder, og En af de Sydlige, Halikarnas, har i Universal-Historien faaet en udmærket Navnkundighed ved at være Herodots Fødeby, men de rige og berømte Søstæder Ephesus, Milet og Phokæa laae dog i Midten, lidt syden og nordenfor Smyrna, paa de Lydiske Grændser.