Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Landet østenfor Halys hedd dengang Kappadokien, som, Man veed ikke naar, var indtaget af Mederne, men allerede af Beliggenheden maatte Man slutte, at Disse alt i Forveien havde bemægtiget sig Mellem-Landet, den høie Armeniske Fjeld-Slette, der mod Syden og Norden har uoverstigelige Mure i de Tauriske Bjerge, men skraaer ned til Persien og til Natolien, saa den baade fra Østen og Vesten er tilgiængelig.