Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dog, de fortørnede Guder vilde, som det synes, ei længer taale, at Krøsus skulde drømme sig det lykkeligste Menneske, thi kort efter Solons Afreise saae han i Drømme, hvordan Ulykken som et Kaste-Spyd hængde over hans Søns Hoved. Kun forgiæves stræbde han ogsaa at undvige Skæbnen, ved at holde Sønnen Atys hjemme og forvare alle Spyd, thi da Mysierne forlangde ham til Anfører paa Jagten efter en stor Vild-Basse, som ødelagde deres Sæd, vilde Prindsen ikke lade sig forholde [afholde], og Ulykkes-Fuglen Adrast, til hvis Varetægt Krøsus betroede ham, blev selv af Van-Vare hans Bane-Mand paa Jagten**).