Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KONG HARALD OG ANSGAR

Digtet om Ansgar følger heltigennem Rimberts Levnedsteg- ning2, til hvis Ære Grundtvig tilføjer et kort Rim om denne Discipel af Ansgar.