Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KONG HARALD OG ANSGAR

I 1865 udkom Bogen anden Gang med smaa Ændringer. Jfr. Poet. Skr. V. Nr. 57-61.