Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KONG HARALD OG ANSGAR

Digtene om Ansgar og om Rimbert blev optrykte i P. A. Fengers Oversættelse af Ansgars Levned 1863, men udeladte i anden Udgave ved Hans Olrik.