Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KONG HARALD OG ANSGAR

Paa Titelbladets Bagside findes følgende Linjer: