Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KONG HARALD OG ANSGAR

Mindes skal den glade Dag,
Efter mine Tanker,
Igienfødte Folke-Slag,
Dannemænd og Franker.
Ermold.3