Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Han havde forgæves prøvet at fri sig for dette Søgsmaal, først ved at ansøge Kongen om at ophæve Processen, senere ved at andrage i Retten om Sagens Afvisning.