Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

See, er det ikke Papisteri fra Først til Sidst, blot med en gjennemsigtig, calvinistisk Form2, saa maa rigtig nok Papisteri blot bestaae i den Romerske Curie; thi selv de syv Sacramenter maatte jo Theologerne vel ogsaa have Lov til at indføre igjen, da de ellers, blandt Andet, opgav deres og Pavens stor *

* 129 Prærogativ, at modsige sig selv, uden at nogen engang maatte sige, de vrævlede!