Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Tal saa, min Pen! og bøi dig i din Lænke dybt for Majestæten, som jeg, den dybt nedbøiede Præst, Skjald og Borger bøier mig, naar Majestæten taler!